Chemické reakcie

Chémia
Pre učiteľov
8. ročník ZŠ

Info o interaktívnom obrázku:

Obrázok obsahuje niekoľko interaktívnych bodov, v ktorých žiak získa potrebné informácie, čo má robiť, z čoho čerpať, čo si pozrieť…

Odkaz na interaktívny obrázok

Interaktívny obrázok v samostatnom okne zobrazíte po kliknutí na tento odkaz.

Úloha pre žiaka:

Vytvoriť prezentáciu v aplikácii Genialy (https://app.genial.ly).

Z praxe učiteľa:

Žiaci dokážu vytvoriť nádherné prezentácie. Všetko závisí od chute a zručnosti žiaka. V tomto prípade je dôležité, že sa žiak vie prihlásiť do aplikácii, pracovať intuitívne a využiť anglický jazyk. A samozrejme využiť vedomosti o chemických reakciách pri tvorbe prezentácie.

Príklad zadania úlohy pre žiaka:

A aby sme mohli pokračovať v rôznych typoch chemických reakcií (neutralizácie a redoxné reakcie) je veľmi dôležité zopakovať si, čo sme sa naučili o chemických reakciách už minulý rok.

Príklad hodnotiacich kritérií v Teams:

Hodnotiace kritéria pre Microsoft Teams vo formáte .csv si stiahnete na tomto odkaze.

Poznámka

Učitelia, hru si vopred vyskúšajte a ak by niečo nefungovalo, napíšte prosím mail na drobulova@gsa.sk. Niekedy sa môže stať, že hra sa nebude dať u žiaka spustiť. Môže to byť spôsobené nastavením počítača a webového prehliadača.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola