Francúzsko v 17.storočí

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Francúzsko v 17.storočí

Pred vypuknutím Veľkej francúzskej revolúcie by žiaci mali poznať udalosti, ktoré tomu predchádzali. Od vzniku absolutistickej formy vlády vo Francúzsku, panovníkov Ľudovíta XIII. a jeho syna Ľudovíta XIV., ktorý bol nazývaný „kráľ Slnko“, až po hlbokú krízu Francúzska spôsobenú prepychovým životom týchto kráľov.

Mohlo by vás zaujímať