Francúzsko v 17.storočí

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Francúzsko v 17.storočí

Pred vypuknutím Veľkej francúzskej revolúcie by žiaci mali poznať udalosti, ktoré tomu predchádzali. Od vzniku absolutistickej formy vlády vo Francúzsku, panovníkov Ľudovíta XIII. a jeho syna Ľudovíta XIV., ktorý bol nazývaný „kráľ Slnko“, až po hlbokú krízu Francúzska spôsobenú prepychovým životom týchto kráľov.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola