Vzor dub / pracovný list

Slovenský jazyk
5. ročník ZŠ

Nech sa páči – pojmová mapa podstatných mien aj s gramatickými kategóriami a cestou, ktorú musí prejsť podstatné meno, aby sa skloňovalo podľa vzoru dub. Precvičíte si hľadanie a skloňovanie podstatných mien, ktoré patria k vzoru dub, ale aj triedenie podstatných mien mužského rodu podľa toho, podľa akého vzoru sa skloňujú – chlap, hrdina alebo dub.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Dejepis
Stredná škola