Obrysové mapy

Geografia
7. ročník ZŠ

Stretli ste sa už niekedy so slepou, prípadne obrysovou mapou? Ak nie, nevadí. V tomto pracovnom liste ich nájdete niekoľko. Pri vypracovávaní úlohy si môžete pomôcť s atlasom. Vašou úlohou bude na základe slepej (obrysovej) mapy a atlasu identifikovať štáty Európy. Po indentifikácii bude potrebné doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, ako sú názov štátu, jeho susedné štáty a hlavné mesto, následne v ktorej oblasti Európy sa nachádza (stredná, západná, severná, južná, juhovýchodná alebo východná) a špecifikum. Do posledného stĺpca (špecifikum) môžete napísať napr. názov rieky, pohoria, ďalšieho mesta a pod. Držíme palce, aby ste našli všetky štáty a informácie. 🙂

Mohlo by vás zaujímať