Stredová súmernosť – Bod

Matematika
Geometria
5. ročník ZŠ

5.ročník – pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s ktorým je stredovo súmerný podľa daného stredu (bodu)

Mohlo by vás zaujímať