Stredová súmernosť – Bod

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5.ročník – pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s ktorým je stredovo súmerný podľa daného stredu (bodu)

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Geografia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola