Stredová súmernosť – Bod

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5.ročník – pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s ktorým je stredovo súmerný podľa daného stredu (bodu)

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola