Hlásky – Spoluhlásky: Mäkké spoluhlásky a výnimky v pravopise po mäkkých spoluhláskach

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Pravopis po mäkkých spoluhláskach a výnimky z pravopisu po mäkkej spoluhláske c – príklady slov so slabikou cy

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Etická výchova
Vecné učenie
Špeciálna základná škola