Hlásky – Spoluhlásky: Mäkké spoluhlásky a výnimky v pravopise po mäkkých spoluhláskach

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Pravopis po mäkkých spoluhláskach a výnimky z pravopisu po mäkkej spoluhláske c – príklady slov so slabikou cy

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola