Výživa a dýchanie rastlín

Biológia
8. ročník ZŠ

Rastliny pre svoju existenciu potrebujú potrebujú živiny a energiu. Získavajú ich z anorganických látok z pôdy alebo vzduchu.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Psychológia
Stredná škola
Chémia
Základná škola