Výživa a dýchanie rastlín

Biológia
8. ročník ZŠ

Rastliny pre svoju existenciu potrebujú potrebujú živiny a energiu. Získavajú ich z anorganických látok z pôdy alebo vzduchu.

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola