Konštrukcia trojuholníka (usu)

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety usu, opísať slovne postup konštrukcie.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola