Konštrukcia trojuholníka (usu)

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety usu, opísať slovne postup konštrukcie.

Mohlo by vás zaujímať