Konštrukcia trojuholníka (usu)

Matematika
Geometria
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety usu, opísať slovne postup konštrukcie.

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Geometria
Základná škola
Dejepis
Stredná škola