Konštrukcia trojuholníka (usu)

Geometria
Matematika
6. ročník ZŠ

Zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu konštrukcie na základe vety usu, opísať slovne postup konštrukcie.

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Dejepis
Hudobná výchova
Základná škola