Francúzsko pred vypuknutím Veľkej francúzskej revolúcie

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Francúzsko pred vypuknutím Veľkej francúzskej revolúcie

Téma Veľká francúzska revolúcia si vyžaduje dôkladné vysvetlenie udalostí, ktoré jej predchádzali a taktiež objasnenie príčin jej vypuknutia. V tejto prvej téme som sa zamerala na popis situácie, v akej sa nachádzalo Francúzsko počas vlády kráľa Ľudovíta XVI. a jeho manželky Márie Antoinetty.  Venovala som sa vysvetleniu dôvodov, pre ktoré kráľ zvolal zasadnutie generálnych stavov po 175 rokoch a tiež očakávaniam, ktoré jednotlivé stavy mali od znovuzvolania. Téme končí vyhrotením situácie na zasadnutí a následným útokom na Bastilu. V závere som ponúkla možnosť doplnenia informácií do pripravenej mentálnej mapy.

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Chémia
Stredná škola
Biológia
Základná škola