Rozmnožovanie živočíchov

Biológia
8. ročník ZŠ

Rozmnožovanie zabezpečuje zachovanie druhu a prenos genetických informácii z rodičov na potomkov.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Vecné učenie
Špeciálna základná škola
Fyzika
Stredná škola