Riečne civilizácie

Dejepis
1. ročník SŠ

Civilizácia. Význam rieky. Podoby poľnohospodárstva v Mezopotámii a Egypte. Význam poľnohospodárstva pre spoločenský vývoj.

Mohlo by vás zaujímať