Riečne civilizácie

Dejepis
1. ročník SŠ

Civilizácia. Význam rieky. Podoby poľnohospodárstva v Mezopotámii a Egypte. Význam poľnohospodárstva pre spoločenský vývoj.

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola