Svetové strany a mierka

Geografia
5. ročník ZŠ

Milí priatelia, hlavné a vedľašie svetové strany neodmysliteľne patria ku geografii. Tak isto aj mierka mapy. Pomocou tejto úlohy si precvičíme obe tieto témy. 🙂

Zadanie a úlohy:

Vlk išiel čiernou trasou z bodu A (Štart). Červená čiapočka išla červenou trasou z bodu A (Štart). Tvojou úlohou bude zistiť, kto z nich príde skôr do chalúpky (Cieľ), čiže kto z nich má kratšiu trasu, pričom obaja idú rovnakou rýchlosťou:


Dĺžka červenej trasy je:
Dĺžka čiernej trasy je:
Do chalúpky príde skôr:

Zapíš, akými svetovými trasami išli v jednotlivých úsekoch cesty:

Keď sa červená čiapočka (červená čiara) vracala z chalúpky domov, už nešla tou istou trasou, akou prišla, ale išla priamo z bodu I do bodu A. Akou svetovou stranou sa vracala?


Odpoveď…………………………. .


Ani vlk (čierna trasa) sa nevracal domov tou istou trasou, ale tiež išiel priamo z bodu G do bodu A. Akou svetovou stranou sa vracal?


Odpoveď…………………………………………….. .

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola