Kryštálová mriežka

Fyzika
2. ročník SŠ

Ak chceme charakterizovať vnútornú štruktúru pevnej látky je potrebné objasnenie základných pojmov. V príspevku sa dozviete, čo je to kryštálová mriežka, mriežkové konštanty, elementárna bunka, či kryštalické sústavy.

Koľko vlastných atómov prislúcha elementárnej bunke a ako s nimi počítať.

Nielen to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Fyzika
Stredná škola