Sublimácia kyseliny benzoovej

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: SUBLIMÁCIA KYSELINY BENZOOVEJ

Medzi skupenské premeny patrí aj SUBLIMÁCIA. Existuje množstvo chemických látok, ktoré môžu sublimovať, teda prejsť z tuhého skupenstva rovno do plynného. K takýmto chemickým látkam patrí aj kyselina benzoová  (používame ju do našich „snežidielok“ ,pretože je veľmi málo rozpustná vo vode). Za normálnych podmienok tvorí bezfarebné alebo biele kryštáliky bez zápachu, ale pri teplote nad 100°C sublimuje (jej pary sú dráždivé a zapáchajú). Kyselina benzoová sa používa ako konzervačná prísada na konzerváciu potravín (napr. v produkte DEKO).

V nasledujúcom videu si môžeš pozrieť zaujímavú sublimáciu a následne desublimáciu kyseliny benzoovej.

!! Pokiaľ si chceš experiment vyskúšať doma, dbaj na bezpečnosť práce !!

 • použi ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, rúško
 • ohrievaj len na miernom plameni (teplote) maximálne 2 minúty 
 • počas ohrievania nádobu, v ktorej sublimuje a následne desublimuje kys. benzoová neodkrývaj
 • po ukončení ohrievania počkaj ešte 1 minútu, až potom môžeš nádobu odkryť.
Video Kyselina benzoová žiak M. Šimo

Pomôcky a chemikálie:

zdroj tepla(šporák, sviečka), hrnček, DEKO (kyselina benzoová), kocky ľadu, lyžička, sklená miska

Postup:

 1. Do hrnčeka nasyp 1 polievkovú lyžičku prípravku DEKO.
 2. Hrnček prikry sklenou nádobou, v ktorej je niekoľko kociek ľadu.
 3. Hrnček postav na mierny zdroj tepla a začni opatrne zahrievať.

Fotografie sublimácie kyseliny benzoovej od žiakov

Tipy

 • Ako aparatúru k sublimácii kyseliny benzoovej môžeš použiť aromalampu so sviečkou. Namiesto odparovacej misky aromalampy  použiješ sklený pohár, do ktorého nasypeš kyselinu benzoovú a prikryješ miskou s ľadom. „Snehovú búrku“ takto môžeš cez sklenú stenu pohára krásne pozorovať.
 • Ak sa ti podarí zoškrabať čisté kryštáliky kyseliny benzoovej vytvorené desublimáciou v tvojom experimente zo stien nádobky, môžeš si ich odložiť k ďalšiemu experimentu.
 • Vyskúšaj do vnútra pohára/nádobky, v ktorej bude sublimovať kyselina benzoová, vložiť suchú vetvičku, šišku, vyschnuté súkvetie rebríčka…

foto L. Dovalová

Video Kyselina benzoová -žiaci

Pokús sa odpovedať na otázky:

 1. Opíš kyselinu benzoovú  – farbu, štruktúru, skupenstvo…
 2. Vyhľadaj, medzi ktoré chemické zlúčeniny kyselina benzoová patrí?
 3. Zisti, prečo sa kyselina benzoová používa ako konzervačná látka.
 4. Uveď na čo presne sa používa prípravok DEKO.
 5. Zisti koľko % kyseliny benzoovej tento prípravok obsahuje? Čo iné okrem tejto kyseliny obsahuje? Akú zmes (podľa rozdelenia zmesí) DEKO predstavuje? Zdôvodni.
 6. Vysvetli výstražné piktogramy, ktoré označujú nebezpečné vlastnosti chemickej látky kyseliny benzoovej.
 7. Kyselina benzoová sa používa aj v lekárstve a kozmetike. Zisti v akých prípravkoch a na čo sú určené.
 8. Kyselina benzoová sa nachádza bežne v prírode. Vyhľadaj a vymenuj rastliny, plody, ktorých je súčasťou.
 9. Napriek tomu, že kyselina benzoová je súčasťou množstva látok využívaných človekom, je mierne toxická. Popremýšľaj (vyhľadaj), čo to môže znamenať a aké množstvo je pre človeka nebezpečné.
 10. Opíš, čo sa dialo s kyselinou benzoovou, keď si ju začal zahrievať. Vyhľadaj, pri akej teplote k tomuto javu dochádza. Ako sa volá tento jav?
 11. Kvôli čomu si hrnček s DEKOm prikryl nádobkou s kockami ľadu? Čo ľad spôsobil? Čo vznikalo v hrnčeku? Čo ti to pripomínalo?

Kryštáliky kyseliny benzoovej v polarizovanom svetle cez mikroskop, L. Dovalová

Video Kyselina benzoová polarizácia

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Základná škola