Zlomok. Znázornenie zlomku – Geogebra

Matematika
7. ročník ZŠ

Vyfarbi útvar pomocou zlomku

Mohlo by vás zaujímať