Obdobie pubescencie

Psychológia
2. ročník SŠ

Obdobie dospievania je prechodným obdobím medzi detstvom a dospelosťou. Trvá od 10/11 roku do 20. roku života. Je to pomerne dlhé obdobie a preto ho rozdeľujeme na obdobie pubescencie a adolescencie.

pracovnom liste nájdete úlohu č. 2. Pokúste sa opísať typického pubertiaka alebo čo je typické pre obdobie puberty.

Spoločne v triede alebo s rodičmi sa môžete porozprávať ako si vy spomínate na vlastnú pubertu? Aké to bolo pre vás obdobie? Ako svoju pubertu prežívali vaši rodičia alebo vaši pani učiteľka/pán učiteľ. Spomeniete si na nejaký prúser, ktorý ste vyviedli?

Mohlo by vás zaujímať