Opakovanie vývinových období

Psychológia
2. ročník SŠ

Pripravil som si pre vás malé opakovanie vývinových období, ktoré sme si spoločne prešli. Pozrite si video, v ktorom sa dozviete všetky inštrukcie.

Vytlačte si skladačku „Skladačka – vývinovka kartičky“, tie si následne rozstrihajte a pustite sa do skladania. Pevne verím, že pojmy sú pre vás známe a bude pre vás hračkou ich zložiť dokopy. Pokiaľ by ste s niektorým z pojmov mali problém, pozrite si na oživenie spomienok video, ktoré daný vek a pojem opisujú.

Pokiaľ by ste mali problém s tvarom, prázdne riešenie si môžete vytlačiť zo súboru „Skladačka – prázdne riešenie“.

Súbor „Skladačka – vývinovka riešenie“ si zatiaľ neotvárajte a netlačte, pretože by ste si mohli pokaziť zábavu a radosť z toho, že ste skladačku zložili úplne sami, len za pomoci vašich vedomostí. Riešenie si pozrite až vtedy, keď si skladačku poskladáte.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Geografia
Základná škola