Temperament

Psychológia
1. ročník SŠ

V tomto videu sa spoločne pozrieme na dynamické vlastnosti osobnosti, čiže temperament. Tak isto si odpovieme na to, prečo je niekto energický a stále potrebuje niečo robiť, prečo je niekto výbušnejší alebo naopak, takmer nič ho nerozhodí, prípadne prečo je niekto citlivejší a uzavretejší.

Po pozretí videa si môžete urobiť vlastný test temperamentu a zistíte, ktoré typy temperamentu sú u vás prevažujúce.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola, Stredná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola