Mangánový chameleón

Chémia
8. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: NÁZVOSLOVIE A VLASTNOSTI VYBRANÝCH ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH ZLÚČENÍN
Téma: SOLI

Vyskúšaj si experiment, v ktorom môžeš pozorovať niekoľko oxidačných stupňov mangánu cez farebné zmeny vznikajúcich zlúčenín mangánu. Hoci tento experiment je najlepšie robiť v laboratóriu, používajú sa v ňom chemikálie, ktoré je možné nájsť aj v domácnosti, medzi čistiacimi látkami, v lekárničke či v kuchyni.

Pomôcky:

kužeľová banka, teplomer, váhy, hodinové sklíčko, sklená tyčinka, lyžička, kadička, špachtľa

Chemikálie:

voda, NaOH, glukóza, KMnO4

Postup:

  1. Do kužeľovej banky nalej 100 ml vody. Zaznamenaj si jej teplotu. T1 = …………
  2. Do vody v kužeľovej banke vsyp 1 g pripraveného NaOH. Zamiešaj sklenou tyčinkou a zaznamenaj si teplotu roztoku. T2 = ………..
  3. Do roztoku v kužeľovej banke nasyp odvážené 2 g cukru (glukózy) a krúživými pohybmi miešaj obsah banky, až kým sa pridaný cukor nerozpustí.
  4. Do malej kadičky nalej 5 ml vody a vsyp pár kryštálikov KMnO4 (na hrot špachtle). Zamiešaj čistou tyčinkou, až kým sa kryštáliky nerozpustia.
  5. Roztok z kadičky nalej do kužeľovej banky a pozoruj farebné zmeny.

autorka: žiačka Klára Dovalová

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

1. Opíš/uveď farebné zmeny, ktoré si počas experimentu v banke pozoroval. Farby/farebné zmeny opíš podľa poradia pozorovania. 

2. Doplň k zlúčeninám mangánu, ktoré sa v experimente objavili ich názvy a oxidačné číslo mangánu a priraď k zlúčeninám mangánu (v tabuľke sú zoradené tak, ako sa v roztoku zaradom tvorili/objavili) pozorovanú farbu roztoku.

Chemický vzorecOxidačné číslo MnNázov chem. zlúčeninyFarba roztoku
K(MnO4)     
K3(MnO4)     
K2(MnO4)     
MnO2     

3. Počas rozpúšťania NaOH vo vode si mal zaznamenať zmenu teploty. Na základe tejto zmeny rozhodni o aký dej z hľadiska tepelnej výmeny ide. Svoje tvrdenie zdôvodni.

4. Napíš chemický názov NaOH a doplň aj oxidačné čísla.

5. Vyhľadaj, na čo/kde v domácnosti sa používam NaOH. Aké výstražné piktogramy označujú túto chemickú látku a čo presne znamenajú?

6. Vyhľadaj, na čo/kde v domácnosti sa používam KMnO4. Aké výstražné piktogramy označujú túto chemickú látku a čo presne znamenajú?

7. Glukóza je jednoduchý cukor, ktorý má veľký význam pre ľudský organizmus. Zisti aký.

8. Pokús sa vysvetliť, prečo sa tento experiment nazýva „chameleón“.

autor: žiačka Nina Kapustová

Mohlo by vás zaujímať