Geografická sieť a súradnice

Geografia
5. ročník ZŠ

Čo sú to poludníky? Čo sú to rovnobežky? A čo je to vlastne geografická sieť? Odpovede na tieto otázky sa dozviete už onedlho, takže na úvod niečo z teórie.


Rovnobežky (vodovorovné čiary) určujú geografickú šírku. Rovnobežky sú kružnice, ktoré majú rozdielnu dĺžku. Najdhlšou rovnobežkou je rovník (0°), ktorý rozdeľuje Zem na severnú a južnú pologuľu. Od rovníka smerom hore je severná a smerom dole je južná pologuľa. Máme stoosemdesiat rovnobežiek – deväťdesiat na severnej a deväťdesiat na južnej pologuli. Najkratšie rovnobežky sú severný a južný pól (90°). K ďalším významným rovnobežkám patria severná polárna kružnica, obratník Raka, obratník Kozorožca a južná polárna kružnica.

Poludníky (zvislé čiary) určujú geografickú dĺžku. Poludníky sú polkružnice, ktoré majú rovnakú dĺžku. Najdôležitejším poludníkom je hlavný (nultý) poludník, ktorý spolu so 180° poludníkom (dátumová hranica) rozdeľujú Zem na západnú a východnú pologuľu. Od nultého poludníka smerom naľavo je západná a smerom napravo je východná pologuľa. Máme tristošesťdesiat poludníkov – stoosemdesiat na západnej a stoosemdesiat na východnej pologuli. Spoločne vytvárajú geografickú sieť, vďaka ktorej môžeme určiť presnú polohu všetkých miest na Zemi.

Nasledujúce úlohy si môžeš stiahnuť aj ako pracovný list.

Úloha č. 1 – zaznač do siete nasledovné body:

A – 0°geografickej šírky (g. š.) a 90° západnej geografickej dĺžky (z. g. d.)
B – 15°severnej geografickej šírky a 60° z. g. d.
C – 15° južnej geografickej šírky (j. g. š.) a 60° z. g. d.
D – 15°s. g. š. a 30° z. g. d.;
E – 15° j. g. š. a 30° z. g. d.;
F – 60° s. g. š. a 0° geografickej dĺžky
G – 60° j. g. š. a 0° g. š.
H – 15° s. g. š. a 0° g. š.
I – 15° j. g. š. a 0° g. š.
J – 15° s. g. š. a 60° východnej geografickej dĺžky (v. g. d.)
K – 15° j. g. š. a 60° v. g. d.
L – 30° s. g. š. a 90° v. g. d.
M – 30° j. g. š. a 90° v. g. d.

Úloha č. 2 – spoj body nasledovne:

bod A s bodom B, bod A s bodom C, bod B s D, bod C s bodom E, bod D s bodom F, bod E s bodom G, bod F s bodom H, bod G s bodom I, bod H s bodom J, bod I s bodom K, bod J s bodom L, bod K s bodom M, bod L s bodom M.


Ak si správne pracoval, tak uvidíš dopravný prostriedok, ktorým sa lieta.

Ak si chceš skontrolovať svoj výsledok, môžeš si stiahnuť správne riešenie.

Mohlo by vás zaujímať