Geografická sieť a súradnice

Geografia
5. ročník ZŠ

Čo sú to poludníky? Čo sú to rovnobežky? A čo je to vlastne geografická sieť? Odpovede na tieto otázky sa dozviete už onedlho, takže na úvod niečo z teórie.


Rovnobežky (vodovorovné čiary) určujú geografickú šírku. Rovnobežky sú kružnice, ktoré majú rozdielnu dĺžku. Najdhlšou rovnobežkou je rovník (0°), ktorý rozdeľuje Zem na severnú a južnú pologuľu. Od rovníka smerom hore je severná a smerom dole je južná pologuľa. Máme stoosemdesiat rovnobežiek – deväťdesiat na severnej a deväťdesiat na južnej pologuli. Najkratšie rovnobežky sú severný a južný pól (90°). K ďalším významným rovnobežkám patria severná polárna kružnica, obratník Raka, obratník Kozorožca a južná polárna kružnica.

Poludníky (zvislé čiary) určujú geografickú dĺžku. Poludníky sú polkružnice, ktoré majú rovnakú dĺžku. Najdôležitejším poludníkom je hlavný (nultý) poludník, ktorý spolu so 180° poludníkom (dátumová hranica) rozdeľujú Zem na západnú a východnú pologuľu. Od nultého poludníka smerom naľavo je západná a smerom napravo je východná pologuľa. Máme tristošesťdesiat poludníkov – stoosemdesiat na západnej a stoosemdesiat na východnej pologuli. Spoločne vytvárajú geografickú sieť, vďaka ktorej môžeme určiť presnú polohu všetkých miest na Zemi.

Nasledujúce úlohy si môžeš stiahnuť aj ako pracovný list.

Úloha č. 1 – zaznač do siete nasledovné body:

A – 0°geografickej šírky (g. š.) a 90° západnej geografickej dĺžky (z. g. d.)
B – 15°severnej geografickej šírky a 60° z. g. d.
C – 15° južnej geografickej šírky (j. g. š.) a 60° z. g. d.
D – 15°s. g. š. a 30° z. g. d.;
E – 15° j. g. š. a 30° z. g. d.;
F – 60° s. g. š. a 0° geografickej dĺžky
G – 60° j. g. š. a 0° g. š.
H – 15° s. g. š. a 0° g. š.
I – 15° j. g. š. a 0° g. š.
J – 15° s. g. š. a 60° východnej geografickej dĺžky (v. g. d.)
K – 15° j. g. š. a 60° v. g. d.
L – 30° s. g. š. a 90° v. g. d.
M – 30° j. g. š. a 90° v. g. d.

Úloha č. 2 – spoj body nasledovne:

bod A s bodom B, bod A s bodom C, bod B s D, bod C s bodom E, bod D s bodom F, bod E s bodom G, bod F s bodom H, bod G s bodom I, bod H s bodom J, bod I s bodom K, bod J s bodom L, bod K s bodom M, bod L s bodom M.


Ak si správne pracoval, tak uvidíš dopravný prostriedok, ktorým sa lieta.

Ak si chceš skontrolovať svoj výsledok, môžeš si stiahnuť správne riešenie.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola