Osová súmernosť – Symetria ľudskej tváre

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5. ročník – symetria, súmernosť, zhodnosť geometrických útvarov

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Chémia
Základná škola
Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola