Osová súmernosť – Symetria ľudskej tváre

Matematika
Geometria
5. ročník ZŠ

5. ročník – symetria, súmernosť, zhodnosť geometrických útvarov

Mohlo by vás zaujímať