Deklarácia nezávislosti – Thomas Jefferson

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Deklarácia nezávislosti – Thomas Jefferson

Dokument, ktorý začal cestu osamostatnenia amerických kolónií od Angličanov. Dokument, pri ktorého zrode bol aj Thomas Jefferson. 4.júl 1776 – dôležitý dátum v dejinách USA. 

Mohlo by vás zaujímať

Fyzika
Stredná škola
Chémia
Základná škola
Chémia
Základná škola