Rozhovor – vplyv návykových látok na telesný vývin a efektívne trávenie voľného času

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
8. ročník ŠZŠ
7. ročník ZŠ

Milí žiaci, vážení pedagógovia

Vypočujte si rozhovor s pánom Mgr. Petrom Purdešom vyštudovaným učiteľom telesnej výchovy a biológie. Budeme sa rozprávať na tému: Vplyv návykových látok a alkoholu na telesný vývin dospievajúceho človeka a rovnako o efektívnom trávení voľného času.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Geografia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola