Starostlivosť o životné prostredie

Biológia
8. ročník ZŠ

Ochrana prírody je cieľavedomá činnosť človeka, ktorá sa zameriava na zachovanie a zveľadenie prírodného prostredia.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola