Starostlivosť o životné prostredie

Biológia
8. ročník ZŠ

Ochrana prírody je cieľavedomá činnosť človeka, ktorá sa zameriava na zachovanie a zveľadenie prírodného prostredia.

Mohlo by vás zaujímať

Slovenský jazyk
Základná škola
Anglický jazyk
Základná škola