Starostlivosť o životné prostredie

Biológia
8. ročník ZŠ

Ochrana prírody je cieľavedomá činnosť človeka, ktorá sa zameriava na zachovanie a zveľadenie prírodného prostredia.

Mohlo by vás zaujímať

Anglický jazyk
Základná škola
Chémia
Základná škola
Matematika
Základná škola