Soľná lampa

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: SOĽNÁ LAMPA

Soľná lampa je obdobou „lávovej lampy“ a je pripravená so zmesi vody a oleja. Olej môže byť prifarbený farbou rozpustnou v tukoch. Pridaním soli do tejto emulzie začnú padať na dno nádoby „guľôčky“ soli obalené v oleji. Keď sa olej od soli uvoľní, vypláva opäť hore, pretože jeho hustota je menšia ako hustota vody.

Pomôcky a chemikálie:

vyšší pohár, lyžička, olej, prevarená teplá voda, soľ

Postup:

1. Do dvoch tretín (2/3) vyššieho pohára nalej prevarenú mierne teplú vodu.

2. Pohár s vodou doplň kuchynským olejom (tak, aby hladina oleja bola približne 2cm pod okrajom pohára).

3. Zmes premiešaj a pozoruj.

4. Naber polku malej lyžičky kuchynskej soli a po troške pridávaj do pohára naplneného vodou a olejom. Pozoruj, čo sa v pohári deje.

5. Zmes v pohári nakoniec poriadne premiešaj, chvíľu nechaj ustáliť a pozoruj.

Tip:

  • Ak máš doma farbu rozpustnú v tukoch/olejoch, môžeš ňou prifarbiť olej, tvoja lávová lampa bude zaujímavejšia, farebnejšie ;).

Pokús sa odpovedať na otázky a doplniť nasledovný text

1. Prevarená voda, podobne ako destilovaná voda  je …………………………………  ………………………..    látka.

2. Olej po naliatí do vody zostal …………………………….. …………………………….. , s vodou sa vzájomne …………………………………., vytvorila sa z nich ……………………………………….  zmes, ktorá sa volá ………………………………… .

3. Štipky soli obalené olejom klesali pomaly ku dnu nádoby. Po chvíľke sa kvapka oleja oddelila od soli a vystúpila opäť k hladine, čo pripomínalo lávovú lampu. Pokús sa vysvetliť, prečo sa tak dialo.

4. Opíš, čo sa stalo so zmesou vody, oleja a soli ihneď po jej premiešaní.

5. Opíš, čo sa stalo s premiešanou zmesou po chvíľke ustálenia.

6. Vieš, kde sa „stratila“ soľ? Soľ sa vo vode ………………………………………….. a zo soli a vody vznikla …………………………… zmes v ………………………………… skupenstve.

Mohlo by vás zaujímať

Dejepis
Stredná škola
Dejepis
Hudobná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola