Zákon zachovania hmotnosti

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: ZÁKON ZACHOVANIA HMOTNOSTI

Zákon zachovania hmotnosti si vysvetlíme na jednoduchom experimente sódy bikarbóny s octom, ktorý môžeš zrealizovať podľa nasledovného postupu…

Pomôcky a chemikálie:

banka s úzkym hrdlom (fľaša), váhy, lyžička, balónik, sóda bikarbóna, kyselina octová 8%

Postup:

Do banky nalej cca 5ml octu.

Do balónika vsyp cca 0,5g (na hrot lyžičky) sódy bikarbóny.

Balónik opatrne natiahni na hrdlo banky tak, aby sa sóda zatiaľ nevsypala do vnútra.

Uzavretú reakčnú sústavu polož na váhy a zisti jej hmotnosť.

Z balónika vysyp sódu bikarbónu k octu (banka je stále položená na váhach).

Pozoruj priebeh reakcie a tiež hmotnosť reakčnej zmesi.

Fotografie experimentu od žiakov

Video pripravené žiačkou

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola