Osviežujúci nápoj

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: PREMENY LÁTOK
Tematický celok: SPOZNÁVANIE CHEMICKÝCH REAKCIÍ V NAŠOM OKOLÍ
Téma: OSVIEŽUJÚCI NÁPOJ

Náš starký si rád robieval špeciálny nápoj, ktorý pil častejšie ako obyčajnú vodu. 

Bol chutný, osviežujúci a dokonca chladný, akoby v ňom bola kocka ľadu. Vieš, že kocka ľadu zníži teplotu 100ml nápoja približne o 2 °C? Ale tú tam vôbec nikdy nedával. 

V čom spočívala príprava starkého nápoja?

Urob si nasledovný jednoduchý experiment podľa uvedeného postupu a zamysli sa nad otázkami v závere.

Pomôcky a chemikálie:

pohárik, lyžička čajová/malá, teplomer, sóda bikarbóna, kyselina citrónová (citrodeko), voda

Postup:

 1. Do pohárika nalej približne 1dcl letnej vody.
 2. Odmeraj teplotu vody.
 3. Do vody pridaj 1 lyžičku kyselina citrónovej, pomiešaj a opäť odmeraj teplotu.
 4. Do roztoku kyseliny citrónovej vo vode postupne pridaj približne 4 lyžičky sódy bikarbóny.
 5. Zmes v roztoku premiešaj a opäť odmeraj teplotu.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Aká bola teplota vody na začiatku prípravy nápoja?
 2. Aká bola teplota roztoku po rozpustení kyseliny citrónovej vo vode?
 3. Ako sa zmenila teplota zmesi po pridaní pár lyžičiek sódy bikarbóny?
 4. Popremýšľaj prečo pri príprave tohto nápoja nie je potrebné použiť ľad a napriek tomu je nápoj chladnejší ako voda, z ktorého si ho pripravil? Pokús sa túto skutočnosť vysvetliť (pomôcka – tepelné zmeny pri chemických reakciách).

Chemický dej prebiehajúci počas prípravy nápoja znázorňuje nasledovná chemická reakcia 

NaHCO3 + C6H8O7 → Na3C6H5O7 + CO2 + H2O

 1. Chemickú reakciu vyrovnaj tak, aby platil Zákon zachovania hmotnosti.
 2. Na základe pozorovania opíš, uveď vlastnosti všetkých reaktantov a produktov (farbu, vzhľad, skupenstvo aj chuť.). 
 3. Vieš, čo spôsobilo bublinkovanie a šumenie pripraveného nápoja?
 4. Z chemického vzorca sódy bikarbóny zisti zloženie a druh molekuly (názvy ch. prvkov, počet prvkov, počet atómov, druh molekuly). 
 5. Vyhľadaj chemický prvok sodík v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme sodíka z PSP určiť (Z, číslo skupiny a periódy, počet elektrónových vrstiev, počet e- na poslednej elektrónovej vrstve, celkový počet p+ a e-).
 6. Nakresli model atómu sodíka (drž sa výstavbového princípu).
 7. Okoštoval si nápoj, ktorý si si pripravil? Ako ti chutil? 

Mohlo by vás zaujímať