Kalorimeter, kalorimetrická rovnica

Fyzika
2. ročník SŠ

Čo je to kalorimeter a načo sa používa?
Ako určíme hmotnostnú tepelnú kapacitu neznámeho telesa?
Chcete sa naučiť počítať príklady s kalorimetrickou rovnicou?
Aj o tom bude toto video.

Experimentálnou výzvou bude výroba efektívneho kalorimetra podľa zadania v pracovnom liste.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Biológia
Základná škola
Biológia
Základná škola