Bielkoviny

Chémia
9. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: ORGANICKÉ LÁTKY
Tematický celok: ORGANICKÉ LÁTKY V ŽIVÝCH ORGANIZMOCH
Téma: BIELKOVINY

Vajíčko je významným zdrojom bielkovín. Môže byť pre nás chutné, keď si ho uvaríme, ale keď ho zohreje sliepočka, za nejaký čas sa z neho vyliahne kuriatko. Dokážeš vysvetliť tento zázrak života?

Pozorne si pozri videoprezentáciu a určite prídeš na odpoveď k úvodnej otázke.

Po správnom vyplnení tajničky v nej nájdeš dokončenie: „Bielkoviny sú …“

Otázky

 1. Prvok …………………., ktorý je základom všetkých organických zlúčenín tvorí 50% bielkoviny.
 2. Bielkovina je …………………. organická zlúčenina C, O, H, N, S a P
 3. …………………. denaturácia znamená, že je stále možné obnovenie pôvodnej štruktúry bielkoviny.
 4. Molekuly, v bielkovine aminokyseliny pospájané do dlhého reťazca tvoria …………………. .
 5. Základnou stavebnou jednotkou bielkovín je …………………. .
 6. Poznáme …………………. rôznych aminokyselín, ktoré tvoria bielkoviny.
 7. Aminokyseliny sa navzájom spájajú …………………. väzbami.
 8. Aminokyseliny môžu byť v makromolekule bielkoviny rôzne ……………………… .
 9. Z …………………. štruktúry bielkovín vyplývajú rôzne vlastnosti a funkcie bielkovín.
 10. …………………. štruktúra bielkoviny sa vzhľadom podobá na telefónnu šnúru alebo špirálu/strunu.
 11.  Najväčším zdrojom rastlinných bielkovín sú …………………. .
 12.  Kvartérna štruktúra bielkoviny pripomína …………………. vlny.
 13.  Aminokyselina je tvorená …………………. kyselinou a aminoskupinou.
 14. Pri vzniku peptidovej väzby medzi aminokyselinami sa uvoľní molekula …………………. .
 15. Denaturovaná bielkovina stráca biologické vlastnosti ale zachováva si svoju biologickú …………………. .
 16.  K denaturácii bielkoviny môže dôjsť pôsobením tepla, žiarenia alebo …………………. .
 17.  Denaturácia alebo …………………. bielkovín spôsobuje zmenu priestorového usporiadania reťazca bielkoviny.
 18.  Biela tekutina, ktorá je významným zdrojom živočíšnych bielkovín je …………………. .
 19.  Trvalá zmena štruktúry bielkovín je spôsobená …………………. denaturáciou.
 20.  Enzýmy aj niektoré …………………. sú látky bielkovinovej povahy.
 21.  Živočíchy prijímajú bielkoviny z …………………. . 
 22.  Rastliny si tvoria bielkoviny z …………………. látok ako napr. CO2, H2O a zlúčeniny N.

Mohlo by vás zaujímať