Izobarický dej

Fyzika
2. ročník SŠ

Ku stavovej rovnici viedlo skúmanie izoprocesov. Ako ďalší v poradí si predstavíme izobarický dej. Ako vyzeral experiment, ktorým sme ho skúmali?

Aké zákonitosti sme objavili medzi zmenami objemu a teploty plynu pri nezmenenom tlaku?

Ako aplikovať tieto zákonitosti pri riešení úloh?

Kde v praxi môžeme pozorovať izobarické procesy?

Čo je to izobara?

Aj to sa dozviete z nasledujúceho príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Fyzika
Stredná škola
Ekológia
Vlastiveda
Špeciálna základná škola