Meranie tiažového zrýchlenia z voľného pádu lopty

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Na fyzikálne pozorovanie pohybujúcich sa telies a meranie, napr. ich dráhy, či času pohybu, sa využíva v digitálnom fotoaparáte záznam snímok v režime „sekvenčnej expozície“.

Ide o vytvorenie postupnosti (sekvencie) niekoľkých snímok pri jednom stlačení spúšte prístroja v slede rýchlo za sebou v presne určených časových odstupoch rádovo v zlomkoch sekúnd. Presne určený časový interval medzi dvoma polohami objektu a objektívne určenie jeho momentálnej polohy sú základom pozorovania a fyzikálnych meraní parametrov rôznych druhov, napr. mechanických pohybov.

Aktivita je zameraná na určenie tiažového zrýchlenia pomocou sekvenčnej expozície pádu telesa.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola