Meranie tiažového zrýchlenia z voľného pádu lopty

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Na fyzikálne pozorovanie pohybujúcich sa telies a meranie, napr. ich dráhy, či času pohybu, sa využíva v digitálnom fotoaparáte záznam snímok v režime „sekvenčnej expozície“.

Ide o vytvorenie postupnosti (sekvencie) niekoľkých snímok pri jednom stlačení spúšte prístroja v slede rýchlo za sebou v presne určených časových odstupoch rádovo v zlomkoch sekúnd. Presne určený časový interval medzi dvoma polohami objektu a objektívne určenie jeho momentálnej polohy sú základom pozorovania a fyzikálnych meraní parametrov rôznych druhov, napr. mechanických pohybov.

Aktivita je zameraná na určenie tiažového zrýchlenia pomocou sekvenčnej expozície pádu telesa.

Mohlo by vás zaujímať