Kryštalizácia kyseliny acetylsalicylovej

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ
9. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: KRYŠTALIZÁCIA KYSELINY ACETYLSALICYLOVEJ

Aspirin, Acylpyrin či Anopyrin sú bežné liečivá, ktoré používame najmä ako analgetiká, antipyretiká či antiflogistiká. Aspirin je známy a používaný už vyše 100 rokov. Účinnou látkou v nich je kyselina acetylsalicylová, ktorá sa vyrába synteticky z kyseliny salicylovej. Kyselinu salicylovú obsahujú mnohé rastliny. Vytvárajú si ju ako ochranu proti parazitom. Najviac jej je v dubovej a vŕbovej kôre. Šťava z nich sa používala už v 5. storočí pred našim letopočtom na zníženie teploty a utíšenie reumatických bolestí.

Lenže kyselina acetylsalicylová okrem týchto pre medicínu a zdravie nenahraditeľných vlastností je pre nás ešte niečím iným veľmi zaujímavá. Tvorí drobné kryštalické útvary, v priestore podobné ježkom, na skielku zase hviezdičkám. Ak použijeme ako rozpúšťadlo etanol, kryštalizácia kyseliny je rýchla, pretože alkohol sa začne takmer ihneď vyparovať. Vznik malých kryštálikov môžeme pozorovať v priebehu niekoľko desiatok sekúnd. Pokiaľ sa na ne pozrieme cez mikroskop a v polarizovanom svetle, kryštáliky sa stanú farebnými. Na takéto pozorovanie výborne poslúži náš polarizačný mikroskop.

Kryštáliky kyseliny acetylsalicylovej

Pomôcky:

malá kadička, sklená tyčinka, lyžička, mažiarik, pipeta, podložné sklíčko, polarizačný mikroskop, polarizačné fólie, kúsok celofánu

Chemikálie:

aspirin, etanol (60-65%)

Postup:

1. Tabletku Aspirinu rozotri v trecej miske na prášok.
2. Do kadičky nalej cca 10ml etanolu (postačí 60-65% roztok).
3. Do etanolu vsyp malú lyžičku rozdrveného Aspirinu a zamiešaj, až kým sa prášok nerozpustí.
4. Roztok opatrne nasaj pipetou, nakvapkaj pár kvapiek na sklíčko a jemne rozlej po skielku do tenkej vrstvy.
5. Pozoruj ako vznikajú kryštáliky kyseliny acetylsalicylovej.
6. Skielko s vykryštalizovanou kys. acetylsalicylovou vlož do mikroskopu medzi polarizačné fólie a pozoruj.

Kryštalizácia kys. acetylsalicylovej v polarizovanom svetle

Celofán je materiál, ktorý tiež výrazne polarizuje. Preto je zaujímavé použiť ho pri pozorovaní kryštálikov v polarizovanom svetle. Ukladá sa na polarizátor pred vzorku kryštálikov. Jeho otáčaním, krčením, skladaním či inou defomráciou dosiahneme zakaždým iné farebné pozadie ku kryštálikom.

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

1. Vyhľadaj aké účinky má analgetikum, antipyretikum či antiflogistikum.

2. Uveď ktorá chemická látka je spoločná pre liečivá Aspirin, Acylpyrin a Anopyrin?

3. Zisti kde v prírode sa nachádza kyselina salicylová?

4. Vyhľadaj odkedy sú známe účinky kyseliny salicylovej?

5. Zisti, či je možné aj kyselinu acetylsalicylovú získať z prírodných zdrojov.

6. Opíš tvar kryštálikov kyseliny acetylsalicylovej.

7. Myslíš, že je možné použiť ako rozpúšťadlo kyseliny acetylsalicylovej aj vodu?

8. Popremýšľaj aký rozdiel by bol v kryštalizácii kyseliny acetylsalicylovej z vodného roztoku v porovnaní s roztokom etanolu.

9.  Kryštáliky pozoruješ v polarizovanom svetle. Opíš ako sa v tomto svetle menia.

10. Ak použiješ celofán a vložíš ho pred vzorku kryštálikov do polarizovaného svetla, čo spôsobí?

Mohlo by vás zaujímať

Vlastiveda
Špeciálna základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola