Rím za cisárstva: principát

Dejepis
1. ročník SŠ

Principát. Augustus. Kresťanstvo. „Šialení cisári“. Flaviovci. Adoptovaní cisári. Kolonát. Kríza riše.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Prírodopis
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Chémia
Základná škola
Biológia
Základná škola