Lávová lampa

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: LÁVOVÁ LAMPA

Chemicky čistá látka, zmes rovnorodá či rôznorodá, emulzia… nuž kopec pojmov z chémie, ktoré sme zhrnuli do jednoduchého a zaujímavého experimentu. Pripravili sme totiž zmes, ktorá sa podobá tej „kupenskej“ lávovej lampe a po pridaní šumivej tabletky aj chvíľku bublinkuje, kým tabletka nedošumí. Kvapôčky môžu byť farby akejkoľvek, aj dvojfarebné. A princíp? Je to len voda, ktorá má väčšiu hustotu ako olej, preto kvapôčky klesajú a nadnášané bublinkami plynu zo šumivej tabletky zase stúpajú k hladine – a tak sa to opakuje kol-dokola.

Pomôcky a chemikálie:

pohárik, fľaša alebo väčší pohár, lyžička, pipeta, olej, voda, potravinárska farba, šumivá tabletka

Postup:

  1. Do pohárika nalej približne 10 ml destilovanej vody a prisyp potravinársku farbu. Zamiešaj.
  2. Fľašu/ väčší pohár naplň olejom približne do dvoch tretín.
  3. Pipetou naber zafarbenú vodu a po kvapkách pridávaj do oleja.
  4. Do zmesi vhoď kúsky šumivej tabletky a pozoruj.

Fotografie lávovej lampy pripravenej žiakmi

Tip:

  • Šumivú tabletku si môžeš pripraviť vlastnú podľa nasledovného postupu:

Pomôcky a chemikálie: nádobka, lyžička, pipeta, váhy, formičky na ľad alebo iné vhodné plastové či silikónové romičky, hydrogenuhličitan sodný (jedlá sóda), kyselina citrónová (prášok), voda

1. Odváž 50g hydrogenuhličitanu sodného a 25g kyseliny citrónovej.

2. Obidve chemické látky zosyp do nádobky a dobre premiešaj.

3. Do zmesi kvapni pomocou pipety 3-4 kvapky vody a rýchlo vymiešaj lyžičkou a následne prstami. Zmes musí byť lepivá a držať tvar.

4. Vymiešanú zmes dôkladne natlač do pripravených formičiek a nechaj vysušiť voľne na vzduchu, v sušičke alebo v rúre na pečenie na miernej teplote.

  • Vodu do zmesi treba prikvapkávať opatrne a zároveň zmes rýchlo miešať, aby nevyšumela.
  • Zmes so správnym množstvom vody sa nemrví ani nie je príliš mokrá, ale sa lepí a po stlačení medzi prstami drží tvar.

Pokús sa odpovedať na otázky a doplniť nasledovný text

1. Destilovaná voda je …………………………………  ………………………..    látka.

2. Čo sa stalo s potravinárskou farbou po pridaní do destilovanej vody? Akú zmes si vytvoril?

3. Olej a zafarbená voda sa …………………………………., vytvorila sa z nich ……………………………………….  zmes, ktorá sa volá ………………………………… .

4. Kvapky farebnej vody v oleji klesali pomaly ku dnu nádoby, čo pripomínalo lávovú lampu. Vieš prečo sa tak dialo?

5. Pokús sa opísať, čo sa dialo po pridaní šumivej tabletky do zmesi „lávovej lampy“.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola