Popoluška

Chémia
6. ročník ZŠ
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: LÁTKY A ICH VLASTNOSTI
Tematický celok: ZMESI A CHEMICKY ČISTÉ LÁTKY
Téma: POPOLUŠKA

Určite poznáš rozprávku o Popoluške, dievčatku sirôtke, ktoré túžilo po šťastnejšom živote…

Macocha nebola k nej veru dobrá. Raz, keď sa všetci chystali na tanec, chcela ísť aj Popoluška. No namiesto zábavy jej macocha dala len ďalšiu robotu…

Mericu maku a vrecko soli vysypala na hromadu, zmiešala a nakázala Popoluške prebrať tak na čisto, aby ani zrnko maku v soli nezostalo. Ako sa Popoluška trápila a plakala, počuli ju holúbky a prišli jej na pomoc…

Tak nejako to bolo v rozprávke. Namiesto holúbkov prídeš na pomoc Popoluške ty a keď využiješ všetky svoje doterajšie vedomosti z chémie (pozorovanie a pokus, laboratórne pomôcky, skupenstvo látok, rovnorodé a rôznorodé zmesi, roztok, rozpustnosť, oddeľovanie zložiek zmesi), rozdelíš mak od soli do posledného zrniečka. Riešenie je celkom jednoduché.

 • Vytvor zmes soli a maku zmiešaním 1 lyžičky soli a 1 lyžičky maku (ak nemáš mak, použi namiesto neho pomletú zrnkovú kávu, prípadne sypaný čaj alebo piesok).
 • Tvojou úlohou je oddeliť zmes maku a soli do posledného zrnka tak, aby si opäť získal(a) čistý mak a čistú soľ
 • Premysli si, aké pomôcky a chemikálie k tomu potrebuješ.
 • Podrobne opíš kroky, ako by si postupoval pri oddeľovaní zložiek tejto zmesi.
 • Experiment zrealizuj a zdokumentuj videom alebo fotografiou.

Zodpovedaj nasledovné otázky.

1.Uveď všetky pomôcky potrebné k experimentu.

2. Uveď, ktoré chemikálie v experimente použiješ.

3. Napíš postup realizácie experimentu v bodoch.

4. Rozhodni, aký druh zmesi tvorí mak zmiešaný so soľou? Rovnorodú alebo rôznorodú?

5. Zdôvodni svoju odpoveď v otázke č.4.

6. Uveď skupenstvo tejto zmesi resp. zložiek zmesi.

7. Opíš čo sa stane, ak do tejto zmesi naleješ vodu?

8. Popremýšľaj akú zmes vytvoríš, keď zmiešaš soľ, mak a vodu?

9. Je mak vo vode rozpustný?

10. Popremýšľaj, akým spôsobom by si oddelil(a) mak od vody.

11. Opíš, čo sa stane so soľou vo vode po intenzívnom zamiešaní?

12. Akú zmes vytvoríš zo soli a vody?

13. Roztok je zložený z rozpúšťadla a rozpustnej látky. Rozhodni ktorá zložka roztoku je soľ a ktorá voda?

14. Popíš, ako vznikne nasýtený roztok?

15. Navrhni, akým spôsobom by si mohol(a) oddeliť soľ od vody?

Postup vytvorený žiakom:

Pomôcky:sitko, pohárik väčší a dva malé poháriky, lyžička

Chemikálie: soľ, mak, voda

Postup:

 • Najprv som si zmiešala približne rovnaké množstvo soli a maku.
 • Potom som tuho rozmýšľala a prišla som na tento záver:
 • Do soli a maku nalejem malé množstvo vody (aby sa stihla do pondelku vypariť).
 • Potom to premiešavam, až kým sa soľ nerozpustí.
 • Keď už nikde medzi makom nevidím časti soli, na pohárik položím sitko.
 • Do sitka začnem nalievať moju pripravenú zmes.
 • Keď pretečie všetka slaná voda do pohárika, stačí už iba mak zachytený na sitku vysypať na tanierik a nechať vysušiť.
 • Už len dostať soľ do pôvodného stavu. To je jednoduché – vodu som nechala vypariť (do pondelka) a vznikli tam kryštáliky soli.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Prevencia sociálno-patologických javov.
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Vecné učenie
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola