Čo je to psychika? (pracovný list)

Psychológia
1. ročník SŠ

Po dopozeraní videa si vypracujte pracovný list, ktorý vám môže poslúžiť ako poznámky k téme „psychika“. Znaky psychiky sú doplnené aj o ilustračné obrázky pre lepšie zapamätanie. Pokiaľ ste niektoré informácie nestihli zachytiť, pozrite si video po jednotlivých úsekoch a postupne si poznámky dopĺňajte. 

Prajem vám veľa síl. ☺ 

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Stredná škola
Biológia
Základná škola
Geografia
Základná škola