Plameňová skúška

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
Téma: ALKALICKÉ KOVY A KOVY ALKALICKÝCH ZEMÍN

Plameňová skúška slúži na dôkaz prítomnosti katiónov niektorých kovov. Tieto katióny sfarbujú nesvietivý plameň rôznymi farebnými odtieňmi.

Plameňovú skúšku môžeme realizovať v našom laboratóriu, a tak pozorovať farebné plamienky lítia, draslíka, sodíka, stroncia či bária. 

Plameňová skúška SODÍK

Sodík je prvok, ktorý sa pomerne bežne vyskytuje v rôznych prípravkoch a látkach používaných v domácnosti. 

Môžeš sa pokúsiť dokázať či zistiť jeho prítomnosť pomocou plameňovej skúšky, pretože sodík horí jasných žltým plameňom.

Pomôcky:

drôtik, pohárik, sviečka (zapaľovač)

Chemikálie:

kuchynský ocot, vzorky chemických látok obsahujúcich sodík

Postup:

 1. Na jednom konci drôtika urob malé očko.
 2. Drôtik ponor do kyseliny octovej v poháriku.
 3. Zapáľ sviečku pomocou zápaliek alebo zapaľovača.
 4. Drôtik vlož na chvíľku do plameňa sviečky, aby sa očistil a vypálil od nečistôt.
 5. Drôtik namoč do kyseliny octovej a následne do 1. vzorky chemickej látky obsahujúcej sodík.
 6. Drôtik so vzorkou chemickej látky vlož do plameňa kahana a pozoruj sfarbenie, zmenu sfarbenia plameňa.
 7. Drôtik dôkladne opláchni v kyseline octovej a opäť vlož do plameňa sviečky, aby sa vypálil.
 8. Pokus opakuj so všetkými vzorkami chemických látok obsahujúcich sodík.

Ako experimentovali žiaci

POPREMÝŠĽAJ, VYHĽADAJ, ZISTI a POPÍŠ…

 1. Vyhľadaj látky/prípravky v domácnosti, ktoré obsahujú Na.
 2. Vyhľadaj a napíš chemické vzorce a tiež chemické názvy všetkých troch nájdených chemických zlúčenín sodíka.
 3. Z chemických vzorcov urč zloženie a druh molekuly chemickej zlúčeniny (počet prvkov, počet atómov, druh molekuly).
 4. Vyhľadaj sodík v PSP a vypíš známe informácie, ktoré môžeš o atóme sodíka z PSP určiť (Z, číslo skupiny a periódy, počet elektrónových vrstiev, počet e- na poslednej elektrónovej vrstve, celkový počet p+ a e-).
 5. Nakresli model atómu sodíka.
 6. Zrealizuj plameňovú skúšku podľa zadaného postupu.
 7. Zapíš, čo si zistil pomocou plameňovej skúšky o pozorovaných vzorkách.
 8. Zakresli a tiež odfotografuj (alebo natoč video) zmenu farby plameňa sviečky po vložení vzorky chem. látky obsahujúcej sodík.

Mohlo by vás zaujímať

Psychológia
Stredná škola
Geometria
Matematika
Základná škola
Geometria
Matematika
Základná škola