Školská zrelosť

Psychológia
2. ročník SŠ

Nastupovali ste do základnej školy v 6. alebo 7. rokoch? Čo bol dôvod vášho odkladu? Porozprávajte sa s rodičmi o či a prečo ste mali odklad plnenia povinnej školskej dochádzky a ako si oni spomínajú na vaše začiatky v škole.

Predtým než si pozriete video o školskej zrelosti, vypracujte si v pracovnom liste úlohu 1 a pokúste sa napísať, čo je podľa vás školská zrelosť, ako by ste ju definovali. A následne napíšte do úlohy 2, kto podľa vás môže posudzovať školskú zrelosť. Keď si tieto úlohy vypracujete, správnosť vašej odpovede si môžete overiť pozretím videa, kde nájdete potrebné informácie.

Mohlo by vás zaujímať

Biológia
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola