Výškové stupne

Geografia
8. ročník ZŠ

A teraz, keď už vieme, aké živočíchy môžeme stretnúť v prírode Slovenska, priradíme si ich k jednotlivým výškovým stupňom. Živočíšstvo Slovenskej republiky je špecifické tým, že územie nášho štátu nemá veľkú rozlohu, čiže vo väčšej miere sa prejavuje výšková stupňovitosť, ako šírková pásmovitosť.

Výškové stupne:

Úloha č. 1 – Vytvor myšlienkovú mapu: Živočíšstvo SR

Môžeš pracovať prostredníctvom online web aplikácie „coggle“, kde vytvoríš myšlienkovú mapu. Samozrejme, môže sa využiť aj iný program, respektíve aplikácia určená na tvorbu myšlienkovej mapy. Výhodou tejto je, že je k dispozícii online a nemusí sa inštalovať. Názov myšlienkovej mapy bude „Živočíšstvo SR“, od ktorej sa budú odvíjať názvy jednotlivých vegetačných (výškových) stupňov. Následne budete hľadať na internete živočíchy žijúce na Slovensku a priraďovať ich k vegetačným (výškovým) stupňom. Ku každému vegetačnému (výškovému) stupňu aspoň 3 zástupcov fauny.  Môžete vyhľadávať živočíchy z voľne dostupných internetových zdrojov alebo môžete použiť nasledovný web http://www.nasarodnazem.weblahko.sk/Zivocisstvo-Slovenska.html

Postup pri tvorbe myšlienkovej mapy:

  • V prehliadači si otvor nasledovný odkaz: https://coggle.it/
  •  V spodnej časti webovej stránky, v časti Pricing Plans, Free Forever klikni na Get started.
  • Podľa svojej možnosti sa prihlás, buď cez konto Google, Microsoft alebo s Apple. Najjednodušie je cez Google.
  • Po prihlasení sa zobrazí pracovná plocha – je potrebné kliknúť na Create Diagram:
  • A potom už len tvoriť myšlienkovú mapu podľa inštrukcií.

Ukážka hotovej myšlienkovej mapy:

Úloha č. 2 – vyhľadaj na internete obrázky živočíchy, ktoré si napísal do myšlienkovej mapy.

Hra: Doma so súrodencami alebo s rodičmi sa môžete zahrať hru „Hádaj, aký som živočích“. Prvému hráčovi prilepíme na čelo papier (lepku) s názvom živočícha, napr. medveď hnedý. Hráč musí prostredníctvom otázok kladených svojim spoluhráčom uhádnuť názov živočícha, ktorého  má napísaný na papieri (napr. Mám telo pokryté srsťou? Som mäsožravec? Žijem v lese? a podobne). Spoluhráči môžu odpovedať: ÁNO, NIE, ÁNO-AJ. Ak žiak uhádne, určí ďalšieho hráča, ktorý bude ďalej hádať.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Základná škola
Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Geometria
Matematika
Základná škola