Slabika = zoskupenie hlások

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Možnosti kombinácií hlások, ktoré vytvárajú slabiky, krátke a dlhé slabiky

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Chémia
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola