Slabika = zoskupenie hlások

Slovenský jazyk
2. ročník ZŠ

Možnosti kombinácií hlások, ktoré vytvárajú slabiky, krátke a dlhé slabiky

Mohlo by vás zaujímať

Matematika
Výtvarná výchova
Geometria
Dejepis
Základná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Matematika
Geometria
Základná škola