Osová súmernosť – Bod

Geometria
Matematika
5. ročník ZŠ

5. ročník – pre daný bod nájsť (nakresliť/zostrojiť) bod, s ktorým je osovo súmerný podľa danej osi

Mohlo by vás zaujímať