Dráždivosť a pohyb rastlín

Biológia
8. ročník ZŠ

Rast rastliny, pohyb rastliny za Slnkom alebo reakcia rastliny na deň, či noc. Tieto všetky reakcie sú zapríčinené dráživosťou a pohybom rastliny.

Mohlo by vás zaujímať

Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výtvarná výchova
Špeciálna základná škola
Geografia
Základná škola