Pamäť (pracovný list)

Psychológia
1. ročník SŠ

Po zhliadnutí videa si spoločne v skupine vypracujte pracovný list. Na prvé dve otázky sa pokúste odpovedať každý/každá samostatne a následne sa o tom v skupine porozprávajte. 

Zistíte, že vaše spomienky sa budú líšiť a takisto sa bude líšiť aj vek, z ktorého danú spomienku máte. Môžete sa tak isto zamyslieť nad tým, či ide o vaše vlastné spomienky alebo sú to spomienky na základe rozprávania vašich blízkych alebo prezerania fotiek. Tak isto diskutujte o tom, prečo si  vybavujete práve tieto spomienky. 

Zvyšné úlohy nadväzujú na video, v ktorom nájdete všetky odpovede. 

Mohlo by vás zaujímať