Krivka deformácie

Fyzika
2. ročník SŠ

Pri deformácii ťahom dochádza ku zmene rozmerov telesa – ku predĺženiu.

Častice menia svoju polohu a zároveň pociťujú silové pôsobenie od vonkajších síl, ktoré vyvolávajú vnútorné napätie.

Od čoho závisí veľkosť tohto napätia a aký má priebeh v závislosti od relatívneho predĺženia látok?

Aj na to dáva odpovede krivka deformácie, ktorú znázorníme a popíšeme v nasledujúcom príspevku.

Mohlo by vás zaujímať

Výtvarná výchova
Základná škola, Stredná škola
Slovenský jazyk
Základná škola
Chémia
Stredná škola