Škandinávia – Zmenáreň

Geografia
7. ročník ZŠ

Rozumieť peniazom je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. Cestou po Európe sa dozviete veľa zaujímavosti nielen o jednotlivých krajinách ale naučíte sa aj finančné pojmy a ich aplikáciu v bežných životných situáciách.

Našu menu EURO určite poznáš. V niektorých krajinách ale majú inú menu. Čo v prípade, že chceš cestovať do takej krajiny? Napovie ti video:

Svoje vedomosti si môžeš upevniť a rozšíriť v nasledujúcich úlohách.

A na záver si otestuj či poznáš pojmy spojené s témou „Iná mena ako euro“

Ak sa hra nespustí priamo na stránke, klikni na tento odkaz alebo naskenuj QR kód.

Mohlo by vás zaujímať

Geografia
Základná škola
Biológia
Etická výchova
Pracovné vyučovanie
Slovenský jazyk
Vecné učenie
Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Špeciálna základná škola
Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola