Stredoveké mestá

Dejepis
1. ročník SŠ

Pozícia mesta vo feudálnej spoločnosti. Spôsoby vzniku miest. Podoby stredovekého mesta. Mestské výsady.Štruktúra mestskej spoločnosti a správa miest. Význam cechov. Ekonomické a politické spojenectvá miest.

Mohlo by vás zaujímať