Jar národov – revolučné roky 1848/1849

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Jar národov – revolučné roky 1848/1849

Jar národov – obdobie, kedy sa národy začali prebúdzať a bojovať za svoje požiadavky. Väčšina bojovala za uznanie svojich národných práv, prípadne za vymanenie sa spod nadvlády cudzieho štátu. No napríklad Francúzi bojovali za politickú zmenu, konkrétne odstránenie absolutizmu.

Mohlo by vás zaujímať