Alkalické kovy a kovy alkalických zemín

Chémia
7. ročník ZŠ

Vzdelávacia oblasť: VÝZNAMNÉ CHEMICKÉ PRVKY A ZLÚČENINY
Tematický celok: PERIODICKÁ SÚSTAVA PRVKOV
Téma: ALKALICKÉ KOVY A KOVY ALKALICKÝCH ZEMÍN

Pozorne si pozri prezentáciu, v ktorej sa dozvieš, ktoré chemické prvky patria medzi alkalické kovy a ktoré sú kovy alkalických zemín. Tiež sa dozvieš aký význam majú tieto prvky pre človeka.

Nasledujúce video zachytáva vlastnosti chemického prvku SODÍKA, ktorý patrí medzi alkalické kovy.

Tento experiment je nebezpečný, preto naživo ho môžeme pozorovať len za bezpečnostným plexisklom – ako sme pozorovali na našom chemickom krúžku.

V ďalšom videu je zaznamenaná chemická reakcia horenia chemického prvku HORČÍKA so vzdušným kyslíkom.

Mohlo by vás zaujímať