Revolučný výbuch – 1. fáza Veľkej francúzskej revolúcie

Dejepis
8. ročník ZŠ

Ročník: ôsmy
Tematický celok: Zrod modernej doby
Téma: Revolučný výbuch – 1.fáza Veľkej francúzskej revolúcie

Veľká francúzska revolúcia sa delí na 4 fázy. Jej prvá fáza začína dobytím Bastily a končí sa prijatím ústavy, kedy sa z Francúzska ako absolutistickej monarchie stáva konštitučná monarchia. Počas nej dôjde aj k vydaniu najznámejšieho dokumentu revolúcie – Deklarácie ľudských a občianskych práv. V závere témy si nadobudnuté poznatky zapíšeme do mentálnej mapy.

Mohlo by vás zaujímať