Experimentálne určenie polohy ťažiska

Fyzika
1. ročník SŠ
2. ročník SŠ
3. ročník SŠ
4. ročník SŠ

Ako sa dá poloha ťažiska homogénnej i nehomogénnej tyče určiť experimentom a aké fyzikálne javy sprevádzajú tento experiment? Videoáznam napovie a pracovný list poslúži učiteľom aj žiakom.

Mohlo by vás zaujímať

Chémia
Výtvarná výchova
Základná škola
Biológia
Základná škola